Disclaimer
Disclaimer website
De informatie op deze website en alle andere websites die vallen onder het domein van NTR wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. NTR sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.
Disclaimer © 2012 NTR